Spor Psikoloğu Kimdir? Nasıl Olunur?

Spor Psikoloğu Kimdir? Nasıl Olunur?

Spor psikoloğu üniversitelerin “Egzersiz ve Spor Psikolojisi” veya “Uygulamalı Spor Psikolojisi” yüksek lisans veya doktora programından mezun olunduğu zaman kazanılan bir unvandır. Lisansı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji veya Beden Eğitimi ve Spor olan öğrencilerin lisansüstü eğitim sonrası kazandığı unvandır.

Spor Psikoloğu Kim Değildir?

Özellikle ülkemizde isteyen herkesin kendini spor psikoloğu ilan ettiği düşünülürse kimlerin spor psikoloğu olmadığını tanımlamamız gerekir.

Sertifika Satış Meselesi!

Ülkemizde maalesef elinde yazıcısı olan “sertifika” bastığı için sertifika ile uzmanlık olunmaz. Psikolojinin “Klinik psikoloji”, “Sosyal psikoloji” gibi alanlarında nasıl sertifika sistemi ile uzman olunmuyorsa “Spor psikolojisi” alanında da sertifika ile uzmanlık olunmaz. Dolayısıyla üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ya da sertifika satışı üzerinden geçim sağlayan merkezlerin verdiği eğitimleri kimseye “spor psikoloğu” unvanı vermez. Bu eğitimlerde 50-60 saatlik bilgilendirmeler vardır ve yaptıkları en fazla “farkındalık” kazandırmaktadır. 50-60 saatlik eğitimle uzmanlık beklemek yanlıştır.

Bu eğitimleri veren kişilerin uzmanlığı ise ayrı bir tartışma alanı. Kendisi yüksek lisans mezunu olan bir kişi alanıyla ilgili sertifika eğitimi verebiliyor ülkemizde!

Alakasız Bölümlerden Spor Psikoloğu Olmak!

Yüksek lisans alanı “egzersiz ve spor psikolojisi” veya “uygulamalı spor psikolojisi” olmadığı halde farklı alanlarda yüksek lisans yaparak kendini spor psikoloğu ilan eden birçok kişi vardır. Mantıklı bir şekilde düşünüldüğünde X bölümünü tamamlayıp, Y konusunda uzman olamazsınız.

Egzersiz ve Spor Psikolojisi Yüksek Lisans Eğitimi

Egzersiz ve spor psikolojisinde yüksek lisans yapabilmek için üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji veya Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinden birinden mezun olmak gerekmektedir. Spor psikolojisi disiplinler arası bir alan olduğu için bireyin hem spor alanında hem de psikoloji alanında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu nedenle yüksek lisans programı Türkiye’de 3 yıl sürmektedir. Birinci yılda bilimsel hazırlık dersleri alındıktan sonra, ikinci yılda yüksek lisans dersleri alınmakta ve üçüncü yılda tez yazılmaktadır.

Bilimsel hazırlıkta lisansı Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden gelen öğrenciler spor bilimleri alanından “antrenman bilgisi, spor pedagojisi, sporcu beslenmesi, psikomotor gelişim, fizyoloji, sporda beceri öğrenimi…” derslerini, spor bölümlerinden gelenler ise “psikolojiye giriş, fizyolojik psikoloji, psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışma uygulaması…” gibi dersleri almak zorundadırlar.  Bu dersler bilimsel hazırlık kapsamında başarıyla tamamlandıktan sonra yüksek lisans derslerine geçilmektedir. Yüksek lisansta spor psikolojisiyle ilgili teorik ve uygulamalı derslerin yanında istatistik uygulamaları, bilimsel araştırma yöntemleri gibi bilimsel araştırma yazımına yönelik dersler de bulunmaktadır. Bu dersler içinde en önemlisi “Egzersiz ve Spor Psikolojisi Uygulaması ve Süpervizyon” dersidir. Bu derste öğrenci sporcularla ve spor kulüpleriyle uygulamalar, çalışmalar yaparak bu konuda uzman ve tecrübeli bir akademisyenden bu uygulamaya yönelik süpervizyon almaktadır. Bu ders geçildikten sonra tez yazma ve mezuniyet aşamasına geçilmektedir.

Yüksek lisansta yer alan tüm bu dersler düşünüldüğünde 1’i süpervizyon olmak üzere 16 ders alınmış olacaktır. Tüm bu çalışmalar 700 saatin üzerinde eğitim anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu eğitimin dışarıdan herhangi bir sertifika programıyla alınamayacağı ortadadır.

Sonuç

Spor psikoloğu olmak için her alanda olduğu gibi bu alanda da sertifika değil diploma almanız gerekmektedir. Bu konuda şu an ülkemizde sadece Marmara Üniversitesi Egzersiz ve Spor Psikolojisi yüksek lisans programı bulunmaktadır. Burası dışında uzmanlık almak istiyorsanız yurt dışına gitmeniz gerekmektedir.

Bu konuda hakkında soru ve görüşmeleriniz için yorum bölümünü ya da iletişim bölümünü kullanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir