Hakkımda

Osman URFA

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden onur derecesiyle mezun oldum. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Egzersiz ve Spor Psikolojisi yüksek lisans programına başladım ve Türkiye’deki üniversitelerde Egzersiz ve Spor Psikolojisi yüksek lisans programının ilk mezunu oldum. Şu an Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde doktora eğitimine devam etmekteyim. Çalışmalarımı bilimsel araştırmalarla uygulamaları bütünleştirerek yürütüyorum. Temel araştırma alanım egzersiz, spor ve performans psikoloji olmakla birlikte spor psikolojisinde öğrendiğim bilgileri başka birçok alanda kullanmaktayım. Sporcuların üst düzey performans için spor psikolojisi çalışmalarına ihtiyaç duyduğu kadar, öğrencilerin sınavlardan üst düzey performans göstermek için psikolojik çalışmalara veya bir sanatçının üst düzey performans sergilemek için psikolojik çalışmalara ihtiyacı vardır. Bu nedenle uygulamalarımda sporcular gibi performans sergileyen herkese yer veriyorum.

Araştırmalarımı ve uygulamalarımı spor psikolojisi teknikleri ile birlikte Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi ve Motivasyonel Görüşme temelinde sürdürmekteyim.

Pandemi dolayısıyla görüşmelere online olarak devam etmekteyim.

Kitap – Kitap bölümü

Urfa, O. (2021). Motivasyonel Görüşme. F. H. Aşçı (Editör), Egzersiz ve Spor Psikolojisinde Güdülenme: Kuramlar, Kavramlar ve Uygulamalar (s.208-229), Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi

Makaleler

Urfa O. ve Aşçı FH. (2019). Spor Duygu Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4): 42-55.

Urfa O, Yıldızer G., Aşçı FH., Çağlar E., Miçooğulları BO. (2019). Kendini Fiziksel Tanımlama Envanteri kısa formunun ergenlerde geçerlik ve güvenirliği. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 11(3):153-63.

Urfa, O. ve Urfa, D.T. (2019). Kısaltılmış Genel Tutum ve İnanç Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(12): 53-61.

Urfa, O. ve Aşçı, F.H. (2018). Akıldışı Performans İnançları Envanteri–2’nin psikometrik özelliklerinin sınanması. Psikoloji Çalışmaları – Studies in Psychology, 38(2): 219-236.

Urfa, O. ve Aşçı, F.H. (2018). On haftalık psikolojik beceri antrenman programının genç futbolcuların kaygı, özsaygı, güdülenme, dikkat ve şut isabet oranı üzerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 29(3): 131-146.

Urfa, D.T. ve Urfa, O. (2018). Dangal filminin Feminist Terapi yaklaşımına göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(59), 684-690.

Urfa, O. ve Aşçı, F.H. (2018). Spor yapan ve yapmayan ergenlerin akıldışı inançlarının karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(2), 41-52.

Köşe Yazıları

Kayak Sporu ve Psikoloji, Makale, Para Dergisi, 28 Ocak – 3 Şubat 2018

Psikolojik Momentum, Makale, Gönül Dergisi, 2017

Spor Psikolojisi ve Performans Geliştirme, Röportaj, Gönül Dergisi, 2016

Egzersiz ve Hayatın İçinde Olmak, Makale, Gönül Dergisi, 2016

Ödüller

Sosyal Birey, Özel Yetenekli Bireyler İçin, Etkinliği Geliştir Geleceği Değiştir Yarışması, Bahçelievler RAM, 2017