Egzersiz Psikolojisi ve Egzersizin Faydaları

Egzersiz Psikolojisi ve Egzersizin Faydaları

Egzersiz psikolojisi, egzersiz davranışını inceleyerek, kişilerin egzersize katılımını artırmayı veya devamlılık sağlamayı amaçlayan bir bilim dalıdır.

Teknolojik gelişmelerin hayatımızı kolaylaştıran birçok yönü olmasına rağmen birçok olumsuz sonucu da beraberinde getirmektedir. Telefon, tablet, bilgisayar ve internetin hayatın her alanına girmesi, fiziksel hareketin kısıtlanması, iletişim problemleri, karmaşıklaşan hayat, işsizlik gibi birçok durum insanların daha fazla baskı ve strese maruz kalmalarına sebep olmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada ruh sağlığı bozukluklarının başında ise depresyon ve kaygı bozuklukları gelmektedir. Artık neredeyse etrafımızda anti-depresan kullanmayan yok denecek kadar azdır. Daha da önemlisi Dünya Sağlık Örgütü gelecekte depresyonun yeti yitimi ve ölüme neden olma açısından çok daha yayılacağını belirtmesidir. Bu problemlerle her geçen gün daha fazla karşılaşacağız gibi görünüyor.

Son yıllarda özellikle depresyon ve kaygı bozuklukları konusunda psikoterapi ve ilaç tedavisinin yanında düzenli egzersiz yapma artmaktadır. Bu yönelim bilimsel araştırmalarla da desteklenmiş ve egzersizin depresyon ve kaygı bozukluklarının azaltılmasında etkili olduğu görülmüştür.

Egzersiz Psikolojisi Nedir?

Egzersiz psikolojisi, egzersiz davranışını inceleyen, bireylerin egzersize katılmasında veya bırakmasında etkili olan faktörleri inceleyen ve egzersize katılımı artırmayı amaçlayan ve bireylerin iyi oluşunu artırmayı amaçlayan bir bilim dalıdır.

Egzersiz Psikolojisi ve Çalışma Konuları

Egzersiz psikolojisi temel olarak fiziksel ve psikolojik iyi oluşu amaçlar diyebiliriz. Bu kapsamda fiziksel aktivite davranışı, egzersize başlama ve bırakma nedenleri, egzersiz bağımlılığı, psikolojik iyi oluş gibi konularla birlikte egzersiz davranışının birey üzerindeki etkilerini inceler.

Egzersiz Psikolojisi ve Faydaları

Egzersiz psikolojisi, egzersiz davranışının birey üzerindeki etkisini inceler. Bu etkiler birçok bilimsel araştırmada incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda egzersizin depresyon ve kaygı seviyesini düşürdüğü, duygu durumun dengelenmesini sağladığı ve yaşam kalitesini geliştirdiği görülmüştür.

Bunların yanında bireyin benlik saygısında büyük gelişmeler sağlamaktadır. Yani bireyin kendini kabul etmesi, diğer insanlarla olumlu ilişkiler geliştirmesi, kendi hayatı üzerinde sorumluluk alarak özerkliği geliştirmesi, kişisel gelişime verilen önemi artırması ve bireylerin harekete geçme konusundaki motivasyonunu artırması gibi birçok faydası bulunmaktadır.

Bunların yanında egzersizin aşağıda belirtilen şekillerde sonuçları görülmektedir:

EGZERSİZ ARTTIKÇAEGZERSİZ AZALDIKÇA
Çalışma hayatında etkililikİşe devamsızlık
İyi hissetmeMadde kullanımı
Cinsel doyumÖfke
HafızaKaygı
Öz kontrolDikkat dağınıklığı
Duygusal dengeFobi
Kendine güvenDepresyon
GirişkenlikPsikotik davranışlar
Akademik başarıBaşarısızlık

Sonuç olarak

Egzersiz yapmak hem psikolojik iyi oluşu ve sağlığı geliştirme açısından hem de depresyon, kaygı gibi bazı psikolojik problemlerin azaltılmasında yardımcı olmaktadır. Bu nedenle tüm bireylerin yaşamdan aldığı doyumu artırmaktadır. Tabi ki tek başına tüm problemleri çözmek gibi mucizevi bir özelliği yoktur fakat ciddi oranda faydası bulunmaktadır.

Kendisine iyi geldiği için egzersiz yapan birçok kişi vardır fakat özellikle psikolojik tedavi gören kişilerin fazla egzersiz yapmadıkları bilinmektedir. Hele ki depresyon gibi bireylerin tüm enerjisini tüketen durumlarda egzersiz çok büyük farklar yaratmaktadır.

Unutulmamalıdır ki aktif ve sağlıklı yaşayan bireyler yaşadıkları sorunlara çözüm bulma konusunda da daha kararlı ve aktif olacaklardır.

Bu konuda hakkında soru ve görüşmeleriniz için yorum bölümünü ya da iletişim bölümünü kullanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir