Bilimsel Araştırmalar

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Urfa O. ve Aşçı FH. (2019). Spor Duygu Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4): 42-55.
Urfa O, Yıldızer G., Aşçı FH., Çağlar E., Miçooğulları BO. (2019). Kendini Fiziksel Tanımlama Envanteri kısa formunun ergenlerde geçerlik ve güvenirliği. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 11(3):153-63.
Urfa, O. ve Urfa, D.T. (2019). Kısaltılmış Genel Tutum ve İnanç Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(12): 53-61.
Urfa, O. ve Aşçı, F.H. (2018). Akıldışı Performans İnançları Envanteri–2’nin psikometrik özelliklerinin sınanması. Psikoloji Çalışmaları – Studies in Psychology, 38(2): 219-236.
Urfa, O. ve Aşçı, F.H. (2018). On haftalık psikolojik beceri antrenman programının genç futbolcuların kaygı, özsaygı, güdülenme, dikkat ve şut isabet oranı üzerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 29(3): 131-146.
Urfa, D.T. ve Urfa, O. (2018). Dangal filminin Feminist Terapi yaklaşımına göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(59), 684-690.
Urfa, O. ve Aşçı, F.H. (2018). Spor yapan ve yapmayan ergenlerin akıldışı inançlarının karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(2), 41-52.